BRATISLAVA – V rámci leteckej dovolenkovej charterovej sezóny, ktorá je v najväčšom rozsahu citeľná na letisku od júna do konca septembra, prináša Letisko M. R. Štefánika 9. časť praktických rád pre cestujúcich. V 9. časti vysvetľujeme ako zaujímavosť priebeh vybavenia lietadla po prílete a pred odletom, ktorý je pre cestujúcich zväčša neznámy.

Pripravujeme sa na prílet lietadla

Pohyb lietadla vo vzdušnom priestore a na dráhach letiska zabezpečujú Letové prevádzkové služby, š. p. (LPS, š. p.), ktoré majú jedno zo svojich stanovísk v priestoroch riadiacej veže Štefánik. Okrem iných služieb zabezpečujú aj navedenie lietadla na konkrétne stojisko, a to vozidlom s nápisom „Follow Me“, Nasleduj ma.

Pomocou verbálnych a neverbálnych signálov vydáva riadiaci vybavovacieho procesu pilotovi pokyny pre správne „zaparkovanie“ lietadla.

Pripravujeme sa na prílet lietadla

Na vybavovacej ploche bratislavského letiska sa nachádza 33 stojísk určených pre státie lietadiel. Konkrétne stojisko prilietavajúcemu lietadlu určí pracovník prevádzkového dispečingu letiska na základe technickej charakteristiky lietadla, typu letu, priestorových možností lietadla, času obratu lietadla či prideleného východu pre nastupujúcich cestujúcich.

Nasleduje vizuálna kontrola exteriéru lietadla (walk around) zamestnancom odboru riadenia odbavovania lietadiel (ramp agentom) a po presvedčení sa o neporušenosti jeho povrchu aj zaistenie lietadla na stojisku pomocou zaisťovacích klinov zástupcom oddelenia pozemnej obsluhy lietadiel. Zodpovedajúci technik sa pred zaistením musí presvedčiť, že sú motory a výstražné majáky lietadla vypnuté. Výstražné kužele sú umiestnené pred prednou časťou lietadla, pod koncami krídel, za zadnou časťou trupu a pred pravou motorovou gondolou. Ich úlohou je vymedziť pohyb cestujúcich v okolí lietadla a tiež zamedziť prípadnému mechanickému poškodeniu lietadla na zemi.

Po informovaní posádky lietadla predpísaným spôsobom je k lietadlu pripojený pozemný zdroj elektrického napätia, ktorý dodáva lietadlu v čase státia elektrickú energiu. Po pristavení schodov prevezme „ramp agent“ dokumenty obsahujúce informácie o lete od pilotov a zadá pokyn pre vystupovanie pasažierov (niektoré lietadlá majú predné schody zabudované v lietadle).

Pripravujeme sa na prílet lietadla

Umiestnenie zaisťovacích klinov

Cestujúci sú do príletových terminálov prevážaní autobusmi alebo pešo. Paralelne prebieha vyloženie podanej batožiny cestujúcich z batožinového priestoru lietadla dopravníkovými pásmi a ich prevoz do triediarne batožín a následne na výdajné pásy (carousely), ktoré sa nachádzajú v neverejnej časti príletovej haly.

Nie je neobvyklé, že si pasažier zabudne niektoré osobné veci alebo cestovné doklady na palube lietadla. Po tzv. empty check (kontrole prázdneho interiéru lietadla) sú nájdené predmety dovzdané na pracovisko Lost & Found (straty a nálezy), kde si ich môžu majitelia prevziať.

Pozemné vybavenie lietadla zahŕňa tiež odmrazovanie lietadiel (na žiadosť dopravcu najmä v zimnom období, ak teplota klesne pod +1 stupeň Celzia), vyčistenie toaliet, naplnenie lietadla pitnou vodou, vyčistenie interiéru lietadla, naloženie cateringu a pod. (najmä pri charterových letoch resp. pri dopravcoch, ktorí majú v Bratislave bázu).

Na žiadosť kapitána lietadla sa zabezpečuje i plnenie v požadovanom množstve (na bratislavskom letisku pôsobia dve spoločnosti, ktoré zabezpečujú komplexné služby spojené s plnením lietadiel). K lietadlu je pristavená cisterna, z ktorej sa cez hadicu dopĺňa do lietadla letecký petrolej Jet A1.

Pripravujeme sa na prílet lietadla

Pozemný zdroj elektrickej energie (modrý mechanizmus na fotografii)

Čo sa deje pred odletom?

Po ukončení registrácie všetkých cestujúcich na check-in pulte, vypracuje odbor ramp handlingu prepravný doklad – loadsheet – ktorý obsahuje informácie o vyvážení lietadla, počte členov posádky, číslo letu, dátum letu, názov cieľovej destinácie, typ lietadla, počet cestujúcich, celkový počet sedadiel obsadených cestujúcimi podľa tried, informácie o váhovom rozdelení nákladu do jednotlivých nákladových priestorov, množstvo natankovaného paliva a jeho rozmiestnenie v nádržiach a aktuálnu hmotnosť lietadla bez paliva.

Počas nástupu cestujúcich do lietadla je ich zapísaná batožina naložená do nákladného priestoru lietadla a pod dohľadom letiskovej ochrany riadne upevnená ochrannými sieťami, ktoré zabránia pohybu batožiny počas letu.

Nasleduje asistencia pri kontrole čistoty povrchu lietadla posádkou (v zime prítomnosť snehu, námrazy či ľadu) a odstránenie bezpečnostných kužeľov.

Ramp agent vypraví lietadlo pred jeho bezpečným odletom. Predtým informuje kapitána lietadla (pomocou slúchadiel napojených na kokpit) o odpojení pozemného agregátu elektrickej energie a ubezpečí sa, že všetok personál opustil priestor okolia lietadla. Finálna kontrola exteriéru lietadla pred spustením motorov (osobná prehliadka lietadla ramp agentom bezprostredne pred vytlačením lietadla) je zameraná na fyzickú kontrolu nákladových dverí, servisných dverí, zvislých a vodorovných chvostových plôch, uzavretie nástupných dverí pre cestujúcich, podvozkových častí lietadla a celkovú čistotu stojiska.

Čo sa deje pred odletom?

Nakladanie batožiny, dopĺňanie paliva

 

Nasleduje odstránenie zaisťovacích klinov, vytláčanie lietadla zo stojiska (zasunutím a vyzdvihnutím predného podvozku) a postupné spustenie motorov. Pracovník ramp handlingu udržiava spojenie s kapitánom lietadla, pričom vodič ťahača sa riadi zásadne pokynmi ramp agenta. Po vytlačení lietadla je špeciálne letiskové vytláčacie vozidlo odňaté od lietadla, ramp agent signalizuje pokyn VOĽNO kapitánovi lietadla a čaká na vyrolovanie lietadla.

Dĺžka trvania pozemného vybavenia jedného lietadla po prílete závisí od vopred dohodnutých zmluvných podmienok medzi leteckým dopravcom a handlingovou spoločnosťou, od rozsahu požadovaných služieb a zároveň od denného plánu letov. Vybavenie lietadla pre nasledujúci vzlet tak môže trvať od 25 minút (ako v prípade spoločnosti Ryanair) až do viac ako 60 minút (charterové lety).

Tlačová správa letiska M.R.Štefánika

Úvodné foto: Ondrej Lábaj